Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

26.05.2014

Vydanie súhlasu na výrub stromov na parcele č. KN-C 319/1 v k.ú. Demänovská Dolina na základe žiadosti Ing. Pavla Chrapčiaka, ul. J.Rumana 1216/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, na území Národného parku Nízke Tatry, z dôvodu rekonštrukcie oplotenia hrobu padlých partizánov