Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

19.03.2018

Žiadosť Ing. Dezidera Machovca, Mincova 577/62, 031 05 Liptovský Mikuláš na vydanie súhlasu na státie plávajúceho zariadenia (3 ks mólo) na vodnej ploche VN Liptovská Mara v k.ú. Liptovská Ondrašová, Ráztocká zátoka.