Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

05.06.2014

 

Vydanie súhlasu v zmysle §13 ods.2 písm. k) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na organizovanie kultúrneho verejného podujatia (folklórny festival), mimo zastavaného územia obce, v k.ú Závažná Poruba, chata Opalisko, na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry, kde platí 2.stupeň územnej ochrany pre žiadateľa Marianu Hromuľákovú, Hlavná 237, 032 02 Závažná Poruba