Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2013/02091 CEN

26.09.2013

Žiadosť Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, o vydanie súhlasu na výrub stromov 3 ks smreka obyčajného na parcele č. KN-C 2945/2, 2946/5 (LV č.11) v k.ú. Demänovská Dolina na území Národného parku Nízke Tatry