Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2013/01956-CEN

10.09.2013

Žiadosť  TMR a.s. o súhlasna umiestnenie pútača na parcele č. 2980/9 , k.ú. D.dolina v zmysle §13 ods.2 písm. g) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp