hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

A/2013/00774-CEN

Žiadosť Ing. Františka Staša a Janky Stašovej, 034 72 Liptovská Lúžna č.47 o vydanie súhlasu na výrub stromov na parcele č.KN-E 5023 (LV 1387) vedenej v KN ako trvalý trávny porast, v k.ú. Partizánska Ľupča na území Národného parku Nízke Tatry