Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2012/02450-CEN

12.12.2012

Žiadateľ : Tatry mountain resorts, a.s., zmena súhlasu číslo A/2009/02496-003-CEN zo dňa 18.11.2009  ktorý bol vydaný v zmysle §-u 14 ods. 2 písm. b v znení  §-u 13 ods. 2 písm. g zákona č.543/2002 Z.z. na umiestnenie informačných tabúľ vedľa cestnej komunikácie, zo smeru od Lipt. Mikuláša – Demänová, k.ú. Demänovská Dolina