Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/2303/Cen

12.11.2012

Vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods.3 a §48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny v zn.n.p, k.ú. D. Dolina. Žiadateľ: obec D. Dolina