Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/2291/Cen

12.11.2012

Vydanie súhlasu podľa § 14 ods.2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny v zn.n.p, k.ú. D. Dolina, Žiadateľ: TMR a.s.