hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-LM-OSZP-2020/002059

Oznámenie o začatí konania vo veci nahláseného zámeru Lesy SR, OZ L. Hrádok o vydanie súhlasu v zmysle §14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v LC Svarínka.