Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/2014/00411

26.02.2014

Pasenie hospodárskych zvierat v k. ú. Párnica na   území NP Malá Fatra.  Žiadateľ Agrodružstvo OPZ Oravská Poruba.