hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Nová web stránka

Žiadosť o súhlas na pasenie, napájanie a košarovanie HZ v zmysle § 13, ods 2, písm. e, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území NP Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme v k. ú. Zázrivá a v k. ú. Párnica.

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo v Párnici

Lehota na prihlásenie: do 04. 02. 2015