Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-CA-OSZP-2016/009892

09.08.2016

Žiadosť o súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách v k.ú. Oščadnica, žiadateľ: Roľnícke družstvo Veľká Rača Oščadnica