Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-CA-OSZP-2015/007103

23.06.2015

žiadosť o súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na leteckú aplikáciu dolomitického vápenca v k.ú. Klokočov - Spoločenstvo bývalých urbarialistov-pozemkové spoločenstvo Turzovka