Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-CA-OSZP-2015/006576

05.06.2015

žiadosť o súhlas na leteckú aplikáciu dolomitického vápenca v k.ú. Harvelka, Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka