Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-CA-OSZP-2014/010174

20.11.2014

žiadosť o súhlas podľa § 13 ods.2 písm.d), písm.e) a písm. h) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Vysoká nad Kysucou a Makov. HANIBAL, s.r.o. Bratislava