Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-CA-OSZP-2014/009744

14.11.2014

žiadosť o súhlas podľa §6 ods.2 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na zásah do biotopu v k.ú. Raková, Ľubomír Rucek