Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/006510

03.06.2015

Žiadosť o súhlas  na leteckú aplikáciu dolomitického vápenca  v k.ú. Riečnica - Pozemkové spoločenstvo Riečnica - Horná Tižina