Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01154

13.09.2013

Pamboo s.r.o. Bazovského č. 17,  Bratislava. Súhlas na zásah do biotopov makov , časť Čierne, k.ú. Makov