Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01154/EA18

13.09.2013

Pamboo  s.r.o. Jurkovičová 3, 831 06 Bratislava. Žiadosť o súhlas na zásah do biotopov Lk6 v k.ú. obce Makov