Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00339/EA18

11.02.2013

Elektroenergetické montáže, a.s., Pri Rajčianke 2926/10, Žilina; žiadosť o súhlas podľa § 6 ods.2 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zásah do biotopov v súvislosti s realizáciou  stavby "Raková-Megonky:zahustenie TS Strýkova" v k.ú. Čadca