domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Praktický seminár LIFE+ 2011

Vážení žiadatelia,


dovoľujeme si Vás pozvať na spoločný česko – slovenský praktický seminár zameraný na zvládnutie prípravy projektových žiadostí pre program LIFE+ (písací seminár), ktorý sa uskutoční 28.4.2011 v Brne vo vzdelávacom zariadení Lipka od 9:30 – 17:00 hod.
Seminár je určený tým záujemcom, ktorí pripravujú projektovú žiadosť do programu LIFE+ pre výzvu v roku 2011. V rámci seminára sa bude pracovať s oficiálnymi formulármi žiadostí a príručkami pre žiadateľov, ktoré sú sprístupnené v rámci výzvy pre LIFE+ 2011. Z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste si na seminár doniesli Vami vyplnené formuláre žiadostí, či už čiastočne alebo úplne. Rovnako odporúčame, doniesť na seminár vytlačené oficiálne príručky zverejnené k výzve v príslušných pilieroch. Čisté formuláre a príručky nebudú na seminári distribuované. Účasť na seminári potvrdil aj expert EK pre monitorovanie projektov.
Obed, cestovné náklady a náklady na prípadné ubytovanie nebudú hradené, preto si ich musí každý účastník zabezpečiť z vlastných zdrojov. Občertvenie v rámci prestávok bude zabezpečené organizátorom. Seminár bude prebiehať v slovenskom a českom jazyku. Z dôvodu limitovaného počtu účastníkov je možné, aby sa na seminár prihlásili max. 2 účastníci za organizáciu. V prípade prekročenia kapacity školiacej miestnosti sa pri výbere účastníkov bude zohľadňovat dátum zaslania návratky.
V prípade záujmu prosím vyplňte záväznú návratku a zašlite ju elektronickydo 21.4.2011 na adresu