hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Výzva na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v rámci Programu SK-Klíma otvorená

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) č. 3 (kód ACC05) financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená všetkým subjektom, verejným alebo súkromným, komerčným alebo nekomerčným a mimovládnym organizáciám, zriadeným v prijímateľskom štáte ako právnické osoby.

Motto výzvy ClimaInfo: Premeňme teóriu na prax – zmiernime zmenu klímy s podporou Nórskych grantov.

Vďaka podpore z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa môžu oprávnení žiadatelia uchádzať o projektový grant na vo výške od 200 000 do 500 000 eur.

Výzva podporí projekty zamerané na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizované so zohľadnením princípov informálneho učenia sa. Hlavným cieľom výzvy je kombináciou mäkkých a tvrdých opatrení prispieť k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivca prostredníctvom popularizácie najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy s ohľadom na praktické využitie v každodennom živote.

Žiadatelia majú unikátnu príležitosť realizovať svoje projekty na báze bilaterálnej spolupráce so subjektami z Nórska a prostredníctvom vytvorených partnerstiev získať a vzájomne zdieľať skúsenosti a know-how vo výzvou podporovanej oblasti.

Uzávierka výzvy je 26. februára 2021.

Znenie výzvy a bližšie informácie sú zverejnené na nasledovnom odkaze:

Výzva ACC05 (Nórske granty)

Oznam pre žiadateľov:

Správca programu SK-Klíma si dovoľuje informovať žiadateľov v rámci výzvy č. 3 (kód ACC05) ClimaInfo, že spôsoby poskytovania odpovedí na otázky žiadateľov sú uvedené v Kapitole 13 výzvy.

Správca programu SK-Klíma odporúča prednostne využívať e-mailovú komunikáciu prostredníctvom adresy vyzvy.eeagrants@enviro.gov.sk.

Správca programu SK-Klíma si v tejto súvislosti dovoľuje informovať žiadateľov, že telefonické konzultácie ohľadne výzvy nebudú poskytované v termíne 21. decembra 2020 – 8. januára 2021.

Ďakujeme za pochopenie!

Prajeme pokojné prežitie Vianočných sviatkov!

Ilustračný obrázok súkolia