hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Správca programu SK-Klíma zorganizoval on-line podujatie zamerané na nadviazanie bilaterálnych projektových partnerstiev v rámci výzvy č. 4 (ACC04) - ClimaLocal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma v úzkej spolupráci s programovými partnermi donorov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), zorganizovalo dňa 11.2.2021 on-line podujatie zamerané na  nadviazanie bilaterálnych projektových partnerstiev v rámci výzvy č. 4 (ACC04) „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ – ClimaLocal (tzv. „Matchmaking Event“).

Správca programu prostredníctvom tohto podujatia poskytol možnosť záujemcom zo Slovenska ako potenciálnym žiadateľom nadviazať kontakty s nórskymi subjektmi, ktoré prejavili predbežný záujem o bilaterálnu spoluprácu na projektovej úrovni v rámci výzvy. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia 2 organizácií – Nórskeho inštitútu pre výskum prírody (NINA – Norwegian Institute for Nature Research) a Bioenergetického výskumného ústavu (NIBIO – Norwegian Institute for Bioeconomy research), ktoré majú záujem zdieľať svoje skúsenosti a know-how vo výzvou podporovanej oblasti.

Prezentácia z on-line podujatia (len v anglickom jazyku).