hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Program SK-Klíma: Otvorená registrácia na on-line podujatie zamerané na nadviazanie bilaterálnych projektových partnerstiev v rámci výzvy č. 4 (ACC04) - ClimaLocal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) v úzkej spolupráci s programovými partnermi donorov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú on-line podujatie zamerané na nadviazanie bilaterálnych projektových partnerstiev v rámci výzvy č. 4 (ACC04) „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ – ClimaLocal (tzv. „Matchmaking Event“).

Podujatie sa uskutoční on-line formou dňa 11. februára 2021 (štvrtok) so začiatkom o 13:00 (SEČ). Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Podujatie je určené pre slovenské subjekty, ktoré sú v rámci výzvy č. 4 (ACC04) – ClimaLocal oprávnenými žiadateľmi a plánujú predložiť žiadosť o projekt. Podujatia sa zúčastnia potenciálni partneri z Nórskeho kráľovstva. Predbežný záujem o účasť na podujatí potvrdili zástupcovia 3 nórskych organizácií: Nórsky inštitút pre výskum prírody (NINA – Norwegian Institute for Nature Research), Nórsky inštitút pre výskum ovzdušia (NILU – Norwegian Institute for Air Research – NILU) a Bioenergetický výskumný ústav (NIBIO – Norwegian Institute for Bioeconomy research).

Účasť slovenských subjektov na podujatí je podmienená registráciou prostredníctvom nasledovného odkazu: https://forms.gle/LoBR7Wjmpw9BqPqn7.

Registrácia sa uzatvára dňa 9. februára 2021 (utorok) o 24:00 (SEČ).

Maximálny počet slovenských účastníkov je 50 osôb. Jeden subjekt môže nominovať maximálne dvoch účastníkov.

Na podujatí majú účastníci zo Slovenska príležitosť predstaviť svoje projektové zámery na obnovu znehodnotených ekosystémov mokradí v rámci výzvy č. 4 (ACC04) – ClimaLocal.

V rámci registrácie budú uprednostnení tí účastníci, ktorí majú záujem prezentovať svoj projektový zámer formou krátkej prezentácie v anglickom jazyku. Prezentácie Vášho projektu v anglickom jazyku prosíme zaslať na adresu  v termíne do 9. februára 2021 (utorok).

Základné požiadavky na prezentáciu v anglickom jazyku sú: 

Znenie výzvy ACC04 (ClimaLocal) nájdete tu: https://minzp.sk/eea/vyzvy/acc04-climalocal/.

 

Všetkým registrovaným účastníkom budú najneskôr do 10. februára 2021 (streda) na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zaslané podrobnejšie informácie o programe spolu s linkom na prihlásenie sa na podujatie. Využívaná platforma na seminár je Microsoft Teams.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Správca programu SK-Klíma