Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informačný seminár k výzve schémy malých grantov ACC03 v rámci programu SK-Klíma

16.01.2020

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ („Program SK-Klíma“) podporeného z Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 organizuje informačný seminár k vyhlásenej výzve schémy malých grantov ACC03 s názvom „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách (ClimaEdu)“, ktorá je určená pre základné a stredné školy.

Informačný seminár sa uskutoční 04. februára 2020 v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici.

Podrobnejšie informácie o seminári a registrácii sú zverejnené na nasledovnom odkaze:

Informačný seminár k výzve ACC03