Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informačný seminár k výzvam ACC01 a ACC02 v rámci programu SK-Klíma

17.12.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ („Program SK-Klíma“) podporeného z Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 organizuje informačný seminár k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o projekt ACC01 a ACC02 s názvom „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach“ (ClimaUrban), ktoré sú určené pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000. 

Informačný seminár sa uskutoční 15. januára 2020 v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici. 

Podrobnejšie informácie o seminári a registrácii sú zverejnené na nasledovnom odkaze: 

Informačný seminár k výzvam ACC01 a ACC02