hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Aktualizácia dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC04 a ACC05 (účinnosť od 15.2.2021)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva s účinnosťou od 15.2.2021 aktualizáciu Príručky pre žiadateľa verzia 2.1 v rámci programu SK-Klíma. Účelom aktualizácie je odstránenie neplatnej informácie týkajúcej sa frekvencie predkladania auditných správ v kapitole 14.2.7.1 Auditné správy a certifikáty na preukazovanie výdavkov (Audit reports and certificates).

Aktualizáciou Príručky pre žiadateľa nie je dotknuté znenie ostatných kapitol. Príručka pre žiadateľa v. 2.1 je zverejnená v rámci aktuálne vyhlásených výziev

ACC04 https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc04-climalocal/ a

ACC05 https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc05-climainfo/.