Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/011535/Drn

09.02.2018

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v.n.p., na výrub drevín na území PP Travertíny na Lúčkach. Žiadateľ: Obec Lúčky, Lúčky 141, 03482