hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/010509-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Petra Medveckého, Ohradná 429/18, 031 04 Liptovský Mikuláš, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrub krovitých porastov v katastrálnom území Liptovský Ondrej, vedené v KN-C 836 ako trvalý trávny porast, obec Liptovský Ondrej, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.