hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ilustračný obrázok

Informácia o zverejnení Správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky – aktualizácia 2021“ a informácia o jej verejnom prerokovaní

23.07.2024 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, v súlade s § 17 v spojení s § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že bola vypracovaná Správa o hodnotení strategického...
ilustračný obrázok

Výzva envirorezortu z Programu Slovensko za 10 miliónov eur podporí realizáciu opatrení na ochranu prírody a krajiny v rámci chránených území

22.07.2024 Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027. Výzva je určená na realizáciu opatrení vyplývajúcich zo schválených dokumentov ochrany prírody a krajiny, resp. schválených iných dokumentov manažmentu...
ilustračný obrázok

Efektívne vyhlasovanie mimoriadnych situácií s medveďom hnedým urýchli a zjednoduší ochranu zdravia a majetku ľudí

18.07.2024 Ministerstvo životného prostredia usmerňuje okresné úrady, štátnych ochranárov aj správy národných parkov ako postupovať v zmysle novej legislatívy pri vyhlasovaní mimoriadnych situácií v dôsledku čoraz častejších stretov medveďa s človekom v blízkosti ľudských obydlí. Na dnešnej tlačovej...
ilustračný obrázok

Taraba s Rážom spustili čistenie Dunaja

17.07.2024 Štát bude efektívne a hospodárne čistiť dnové sedimenty na Vodnom diele Gabčíkovo. Výrazne tomu pomôže projekt DaReM financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v rámci ktorého vodohospodári nakúpili stroje a techniku na ťažbu sedimentov z Dunaja za vyše 13 miliónov eur. Informoval...
ilustračný obrázok

Envirorezort otvára výzvu z Modernizačného fondu za 149 miliónov eur

16.07.2024 Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba dnes oznámil spustenie hybridnej výzvy zameranej na ekologizáciu teplárenstva za 149 miliónov eur. O získanie finančných prostriedkov z Modernizačného fondu sa budú uchádzať právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike a sú...
ilustračný obrázok

Taraba ohlásil investície v TANAP-e

16.07.2024 Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba dnes na tlačovej konferencii v Tatranskom národnom parku (TANAP) informoval o rozsahu škôd spôsobených nedávnymi záplavovými dažďami. Podľa šéfa envirorezortu z konzultácií s vedením národného parku a starostom obce Ždiar vyplýva, že...
ilustračný obrázok

Štát bude sanovať ďalšiu envirozáťaž, vláda poverila jej odstránením ministerstvo životného prostredia

10.07.2024 Vládny kabinet na dnešnom rokovaní rozhodol, že Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečí sanáciu ďalšej environmentálnej záťaže v okrese Rimavská Sobota. Konkrétne ide o skládku priemyselných odpadov Pod Branzovou v meste Hnúšťa. Na sanáciu záťaže sa využijú peniaze z Programu Slovensko....
ilustračný obrázok

Výzva envirorezortu z Programu Slovensko podporí predchádzanie vzniku odpadov sumou vyše 4 milióny eur, určená je najmä pre menej rozvinuté regióny

10.07.2024 Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027. Výzva je určená pre projekty, ktoré boli schválené v Radách partnerstva a Kooperačných radách udržateľného mestské rozvoja v rámci nástroja Integrovaných...
ilustračný obrázok

Slovensko - maďarské rokovania k SVD G-N

09.07.2024 V pondelok 8. júla 2024 sa na Vodnom diele Gabčíkovo uskutočnilo rokovanie splnomocnencov vlád pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros vedených na maďarskej strane Gáborom Czepekom, za účasti vysokých predstaviteľov Ministerstva energetiky a energetickej spoločnosti MVM a...

Enviroportál - životné prostredie onlinePortál Zelené hospodárstvoEwoBox - Environmentálna Výchova, Vzdelávanie a OsvetaNajčastejšie otázkyEurópska zelená dohodaPlán obnovy