hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výhody a zľavy pre osoby s ŤZP v rámci inštitúcií v pôsobnosti MŽP SR

Poskytované výhody a zľavy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a osoby s ŤZP so sprievodom v rámci inštitúcií v pôsobnosti rezortu životného prostredia SR:

Inštitúcia Výhoda/zľava Zákon Podmienky poskytnutia Výška/hodnota
Slovenské banské múzeum – Banské múzeum v prírode Držiteľ preukazu ŤZP/ŤZPS zľavnené vstupné; doprovod zdarma Cenník SBM zverejnený na webstránke: www.muzeumbs.sk Preukázanie sa preukazom ŤZP/ŤZP-S Zľava 50% resp. vstupné nižšie o 7,00 €
Slovenské banské múzeum – Starý zámok Držiteľ preukazu ŤZP/ŤZP S zľavnené vstupné; doprovod zdarma Cenník SBM zverejnený na webstránke: www.muzeumbs.sk Preukázanie sa preukazom ŤZP/ŤZP-S Zľava 50% resp. vstupné nižšie o 4,00 €
Slovenské banské múzeum – Nový zámok Držiteľ preukazu ŤZP/ŤZP S zľavnené vstupné; doprovod zdarma Cenník SBM zverejnený na webstránke: www.muzeumbs.sk Preukázanie sa preukazom ŤZP/ŤZP-S Zľava 50% resp. vstupné nižšie o 2,00 €
Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára Držiteľ preukazu ŤZP/ŤZP S zľavnené vstupné; doprovod zdarma Cenník SBM zverejnený na webstránke: www.muzeumbs.sk Preukázanie sa preukazom ŤZP/ŤZP-S Zľava 33,3% resp. vstupné nižšie o 1,00 €
Slovenské banské múzeum – Kammerhof-Baníctvo na Slovensku Držiteľ preukazu ŤZP/ŤZP S zľavnené vstupné; doprovod zdarma Cenník SBM zverejnený na webstránke: www.muzeumbs.sk Preukázanie sa preukazom ŤZP/ŤZP-S Zľava 50% resp. vstupné nižšie o 4,00 €
Slovenské banské múzeum – Uhoľná expozícia Handlová Držiteľ preukazu ŤZP/ŤZP S zľavnené vstupné; doprovod zdarma Cenník SBM zverejnený na webstránke: www.muzeumbs.sk Preukázanie sa preukazom ŤZP/ŤZP-S Zľava 50% resp. vstupné nižšie o 2,00 €
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš Držiteľ karty ŤZP 50% zľava 4 €
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš Držiteľ karty ŤZP-S 50% zľava, sprievod zadarmo 4 €
NZOO Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice Znížené vstupné ŤZP - dospelý Príkaz riaditeľa č. 3/2023 Platný preukaz 5 Eur
NZOO Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice Znížené vstupné ŤZP – dospelý so sprievodom (suma za dospelého sprievodcu) Príkaz riaditeľa č. 3/2023 Platný preukaz 5 Eur
NZOO Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice Znížené vstupné ŤZP - detský Príkaz riaditeľa č. 3/2023 Platný preukaz 1 Eur
NZOO Bojnice, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice Znížené vstupné ŤZP – detský so sprievodom (suma za dospelého sprievodcu) Príkaz riaditeľa č. 3/2023 Platný preukaz 5 Eur
Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici Zľava na vstupnom do Múzea Tanapu V zmysle platného cenníka Predloženie preukazu ŤZP/ŤZP-S 2,00 €
Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici Zľava na vstupnom do Múzea Tanapu s lektorovaním V zmysle platného cenníka Predloženie preukazu ŤZP/ŤZP-S 2,00 €
Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici Zľava na vstupnom do Expoz ície V zmysle platného cenníka Predloženie preukazu ŤZP/ŤZP-S 2,00 €
Štátna ochrana prírody SR (Správa slovenských jaskýň – sprístupnené jaskyne) Vstupné - zľava (sprievodca ŤZP) Sprevádza postihnutú osobu bezplatne
Štátna ochrana prírody SR (Správa slovenských jaskýň – sprístupnené jaskyne) Vstupné - zľava (dospelý ŤZP) Preukaz ŤZP Detské vstupné (cca 50 % zľava z ceny pre dospelú osobu)
Štátna ochrana prírody SR (Správa slovenských jaskýň – sprístupnené jaskyne) Vstupné - zľava dieťa (6-15 r.) ŤZP Preukaz ŤZP Cena vstupného: 0,10 €
Správa NP Malá Fatra Environmentálne programy spojené s prednáškami a aktivitami pre špeciálne školy všetkých stupňov

Zároveň viaceré organizácie v pôsobnosti rezortu životného prostredia vybudovali a disponujú bezbariérovými chodníkmi a prístupom k expozíciám.

Tatry bez bariér