hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Protikorupčná linka

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) poskytuje verejnosti v rámci boja proti korupcii možnosť oznámiť podozrenia zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa prostredníctvom protikorupčnej linky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

Protikorupčná linka slúži výlučne na oznamovanie podozrení z korupčného správania zamestnancov rezortu ministerstva.

Oznámenie môžete vykonať elektronicky na e-mailovej adrese:

E-mailová adresa neslúži na podávanie sťažností/petícií/oznámení v zmysle osobitných predpisov (napr. zákon č. 9/2010 Z. z., zákon č. 85/1990 Z. z., zákon č. 211/2000 Z. z. a pod.) ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní.

Ministerstvo sa bude zaoberať výlučne oznámeniami, ktoré možno hodnoverne prešetriť, to znamená, že bude obsahovať skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol, je alebo bude spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov.

Ministerstvo sa nebude zaoberať neúplnými, nejasnými, príp. nezrozumiteľnými oznámeniami alebo sťažnosťami, ktoré smerujú proti iným orgánom verejnej správy.

Oznámenia, ktoré nemajú povahu naznačujúcu korupčné správanie, nebudú zaznamenané.

V prípade uvedenia kontaktných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail ministerstvo informuje o výsledku prešetrenia oznámenia.

Ministerstvo nebude anonymným podnetom prikladať plnú vážnosť a v prípade neuvedenia úplných informácií sa nimi nebude zaoberať.