hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Protikorupčná linka

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zriadilo v rámci boja proti korupcii protikorupčnú linku.

Protikorupčná linka slúži výlučne na nahlasovanie podozrení z korupčného správania zamestnancov rezortu ministerstva a to konkrétne zo spáchania trestných činov:

Svoje podozrenie môžete oznámiť elektronicky na e-mailovej adrese:

Prostredníctvom protikorupčnej linky nie je možné podávať:

Ministerstvo životného prostredia SR sa bude zaoberať výlučne oznámeniami, ktoré možno hodnoverne prešetriť, to znamená, že bude obsahovať skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol, je alebo bude spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov.

Ministerstvo životného prostredia SR sa nebude zaoberať neúplnými, nejasnými, príp. nezrozumiteľnými oznámeniami alebo sťažnosťami, ktoré smerujú proti iným orgánom verejnej správy.

Oznámenia, ktoré nemajú povahu naznačujúcu korupčné správanie, nebudú zaznamenané.

V prípade, že chcete byť informovaný o výsledku prešetrenia Vášho podnetu, je potrebné uviesť Vaše kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail. V prípade neuvedenia Vašich kontaktných údajov, resp. neúplných kontaktných údajov Vás ministerstvo o výsledku prešetrenia Vášho podnetu nebude informovať.