hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rezortná koordinačná skupina MŽP SR

Rezortná koordinačná skupina predstavuje prvú úroveň koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ, ktorá vplýva na prípravu pozície Slovenskej republiky (SR) vo všetkých etapách rozhodovacieho procesu. Jej hlavnou úlohou je koordinácia schvaľovania predbežného stanoviska, pozície, ako aj návrhu inštrukcie a stanoviska k právnym aktom EÚ. Úlohou tejto skupiny je posúdiť návrh Európskej komisie (EK) a orgánov EÚ a poukázať na dôsledky, ktoré predmetný návrh môže mať pre SR.

Koordinačná skupina je zložená z predsedu, zástupcu predsedu, tajomníka a ostatných členov, ktorými sú odborní zamestnanci rezortu, zamestnanci jednotlivých právnických osôb spadajúcich do pôsobnosti ministerstva a zamestnanci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. Na zasadnutiach sa prerokovávajú jednotlivé súčasné návrhy právnych aktov EÚ podľa pracovných skupín Rady EÚ.