Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Strategické dokumenty

 

Zoznam všetkých strategických dokumentov Ministerstva životného prostredia SR je uvedený v registri stratégií vedenom na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.  

 

Rio+ 20 The future we want / Budúcnosť, ktorú chceme

Agenda 2030 

Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí 

UNECE strategy for education for sustainable development (pdf, 225 kB) 

EÚ Stratégia 2020 

Európska zelená dohoda 

Envirostratégia 2030 (pdf 1,2MB)

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky (pdf, 1,5MB)