Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Strategické dokumenty

 

Zoznam všetkých strategických dokumentov Ministerstva životného prostredia SR je uvedený v registri stratégií vedenom na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.  

 

Rio+ 20 The future we want / Budúcnosť, ktorú chceme

Agenda 2030 

Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí 

UNECE strategy for education for sustainable development (pdf, 225 kB) 

EÚ Stratégia 2020 

Európska zelená dohoda 

Envirostratégia 2030 

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky (pdf, 1,5MB)