hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pracovné ponuky

Aktuálne pracovné ponuky MŽP nájdete v centrálnom registri výberových konaní


 

Ponuky na pracovné miesta v organizáciách rezortu:

Otvorené výberové konania 

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Správy Národného parku Nízke Tatry

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Správy Národného parku Poloniny

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Správy Národného parku Malá Fatra

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Slovenského banského múzea

Výberové konanie na pozíciu predsedu dozornej rady Vodohospodárskej výstavby

Výberové konanie na pozíciu člena dozornej rady Vodohospodárskej výstavby

Výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia

Výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky

Výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Výskumného ústavu vodného hospodárstva

Výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku

Výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenského hydrometeorologického ústavu

Prebiehajúce výberové konania

výberové konanie na obsadenie uvoľnenej pozície predsedu dozornej rady štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby š.p.

Ukončené výberové konanie

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Národnej zoologickej záhrady Bojnice

Oznámenia o vyhlásení výberového konania na pozíciu riaditeľa Správy Tatranského Národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

Oznámenia o vyhlásení výberového konania na pozíciu riaditeľa Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.

Projektový asistent/ka

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu predsedu dozornej rady SVP, št. p.

Referent odboru účtovníctva na MŽP SR

Oznámenie o opakovanom vyhlásení výberového konania na pozíciu predsedu dozornej rady SVP, št. p.


 

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely prijatia do zamestnania a/alebo výberového konania na MŽP SR (PDF 0,5MB)

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov uchádzačov na obsadenie pozície v organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR (PDF 0,5MB)