hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úrady budú povinné obstarávať nazeleno automobily aj kancelárske potreby

Envirorezort predstavil produktové skupiny, u ktorých sa bude uplatňovať zelené verejné obstarávanie. Týka sa to cestnej dopravy, kopírovacieho a grafického papiera, počítačov a monitorov. Metodiky obsahujúce environmentálne charakteristiky, na základe ktorých budú ústredné orgány štátnej správy obstarávať takéto produkty nazeleno, čiže s ohľadom na ich environmentálne dopady, dnes zobrala na vedomie vláda SR.

Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy budú mať po novom od 1. júla 2020 povinnosť nakupovať v spomenutých produktových skupinách cez zelené verejné obstarávanie, pričom samosprávam bude takýto nákup odporúčaný. Pri cestnej doprave sa to týka napríklad nákupu alebo prenájmu osobných či úžitkových áut, autobusov, nákladných vozidiel na zber odpadu, ale aj objednávky poštových alebo kuriérskych služieb. Uprednostňované budú nízkoemisné vozidlá, elektromobily alebo hybridné vozidlá. Smetiarske autá by zase napríklad mali mať zabudovanú technológiu optimalizovania trás. Pri kuriérskych službách sa bude prihliadať na ich vozidlový park, kde by nemali chýbať bicykle a cykloprívesy, s podporným elektrickým pohonom.

Zelené verejné obstarávanie sa bude uplatňovať aj pri nákupe kopírovacieho a grafického papiera a obálok. Uprednostňovaný bude najmä recyklovaný papier alebo papier, pri výrobe ktorého boli použité ekologické postupy. Pri nákupe stolových alebo prenosných počítačov, tabletov a monitorov budú obstarávatelia zohľadňovať ich energetickú účinnosť, dostupnosť náhradných dielov, ale aj recyklovateľnosť alebo opätovné využitie komponentov po skončení ich životnosti.

Slovensko musí v oblasti zeleného verejného obstarávania výrazne pridať. Podľa dát z posledného monitorovania v roku 2019, bol v roku 2018 podiel zeleného verejného obstarávania na celkovom verejnom obstarávaní medziročne iba na úrovni 7,58% pokiaľ ide o počet uskutočnených zákaziek, pričom strategickým cieľom je dosiahnutie 50 %-ného podielu zrealizovaných „zelených“ zákaziek. Významným krokom k naštartovaniu zeleného verejného obstarávanie bolo minuloročné prijatie Koncepcie rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike z dielne ministerstva životného prostredia a Úradu pre verejné obstarávanie.

Následné prijímanie metodík k jednotlivým produktovým skupinám je ďalším krokom k podpore rozvoja zeleného verejného obstarávania, ktoré zohľadňuje environmentálne dopady nakupovaných tovarov, služieb a stavebných prác. Tým dochádza zároveň aj k napĺňaniu cieľov v oblasti zmierňovania a predchádzania zmeny klímy, ochrany životného prostredia i zdravia obyvateľstva. Ďalšou produktovou skupinou, ktorú bude štát povinne nakupovať na zeleno, budú v roku 2021 čistiace prostriedky a upratovacie služby.