hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostredia je o krok bližšie k celoročnej ochrane vlka

ilustračný obrázok

Aktívna komunikácia ministerstva životného prostredia so Zväzom chovateľov oviec a kôz priniesla kompromisné návrhy, ktoré skvalitnia ochranu prírody a zároveň budú osožné pre zachovanie ovčiarstva na Slovensku.

Ministerstvo životného prostredia precizuje znenie vyhlášky k zákonu o ochrane prírody a krajiny, ktorá zabezpečí celoročnú ochranu vlka dravého a zároveň neublíži hospodárskym zvieratám.Výsledkom rokovaní envirorezortu s chovateľmi oviec a kôz je dvojročné prechodné obdobie pri uplatňovaní špecifických preventívnych opatrení, ktoré návrh vyhlášky prináša, v súvislosti so zabezpečením stáda prostredníctvom psov a ohradníkov. Ministerstvo zaistí chovateľom hospodárskych zvierat zníženie byrokracie pri uplatňovaní náhrady škôd, spôsobených chráneným živočíchom. V rámci tvorby spoločnej poľnohospodárskej politiky na nasledujúce obdobie 2021 až 2027 bude ministerstvo presadzovať efektívne financovanie nákladov na preventívne opatrenia pre chovateľov vrátane financovania prípravy opatrení, ako aj zvýšenú plošnú podporu pastvy v podhorských oblastiach. 

Zväz chovateľov oviec a kôz absolvoval opakované stretnutie na pôde Ministerstva životného prostredia k návrhu vyhlášky pripravovanej envirorezortom, ktorá má spresniť pravidlá odškodňovania chovateľov pri škodách spôsobených chránenými dravcami, určené zákonom o ochrane prírody a krajiny. Pri prvom stretnutí zástupcovia Zväzu chovateľov oviec a kôz niektoré časti vyhlášky, týkajúce sa preventívnych opatrení, označili ako nerealizovateľné pre chovateľov oviec a kôz.

„Druhé stretnutie sa nieslo v duchu hľadania riešení. Výsledkom sú mnohé ústretové kompromisné návrhy, ktoré budú osožné pre krajinu, nie len z pohľadu ochrany prírody, ale aj z pohľadu chovateľov oviec a kôz. Chovateľov oviec a kôz teší ústretový prístup zástupcov MŽP SR, ktorý potvrdil dôležitú úlohu chovu oviec a kôz pre krajinotvorbu,“ uviedol Igor Nemčok, predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča ubezpečil zástupcov chovateľov oviec a kôz na Slovensku, že ministerstvo životného prostredia podporuje extenzívnu pastvu, ktorá napomáha zachovaniu biologickej rozmanitosti a udržiavaniu kultúrnej krajiny. „Verím, že dohodnuté opatrenia prispejú k spoločenskej akceptácii celoročnej ochrany vlka, ktorý je rovnocenným prvkom k podpore výrazne ohrozenej biodiverzity, ako aj k vyváženému vzťahu medzi chovateľmi oviec a kôz k ochrane prírody,“ dodal štátny tajomník Michal Kiča.

Na nastavovaní účinných a preventívnych opatrení v pripravovanej legislatíve sa podieľal aj expert na veľké šelmy Jerguš Tesák z WWF Slovensko.