hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Ján Budaj podáva trestné oznámenie kvôli zisteniam o činnosti Envirofondu

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia v rámci auditu zistilo, že niektorí pracovníci Envirofondu navádzali starostov obcí na predkladanie vedome nepravdivých informácií v rámci projektov, financovaných z dotačných schém Envirofondu. Ak by tieto nepravdivé údaje starostovia neuviedli, nemali by nárok na poskytnutie dotácie. Zatiaľ sa podarilo odhaliť tri prípady v rámci troch obcí v celkovej hodnote 100378 eur.

Ministerstvo pokračuje v preverovaní ďalších pridelených dotácií.

Ďalšou kontrolou Ministerstvo zistilo, že vedenie Envirofondu hrubo zanedbalo uplatnenie práv Envirofondu ako poškodeného, pretože nepožadovalo náhradu škody v rámci spomenutých troch neprávom udelených dotácií. Neurobilo tak ani v čase, keď už sa zistilo, že dotácie sa vyplatili na základe nepravdivých údajov. Takýmto spôsobom došlo k peňažným škodám.