hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Ján Budaj odvolal riaditeľa Environmentálneho fondu

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia v rámci auditu zistilo, že Environmentálny fond pod vedením Petra Kalivodu hrubo zanedbal uplatnenie práv Envirofondu ako poškodeného, pretože nepožadoval náhradu škody v rámci troch neprávom udelených dotácií. Neurobil tak ani v čase, keď už sa zistilo, že dotácie sa vyplatili na základe nepravdivých údajov. Z týchto dôvodov minister životného prostredia Ján Budaj odvolal riaditeľa Environmentálneho fondu Petra Kalivodu a poveril dočasným riadením fondu Timeu Sujovú, ktorá doteraz pôsobila vo fonde ako vedúca Odboru implementácie a projektov a finančného riadenia.

Počas auditu sa zistilo aj to, že tri dni po parlamentných voľbách, teda už prvý marcový týždeň, Envirofond rozdal dotácie, pričom kľúčom k rozdávaniu sa stala politická príslušnosť starostov. Povedané inak – uprednostnili sa obce, ktoré na jednej strane nespĺňali kritériá nákladovosti, dostupnosti, či pitnej vody, ale starostovia kandidovali za strany bývalej vládnej koalície. Týmto spôsobom sa poškodili obce, kde potreba dotácie bola naliehavejšia, ale starostovia nemajú správnu stranícku príslušnosť.

Napríklad : Starostovia zo strany Most – Híd dostali podporu z Envirofondu v celkovej sume 13 366 567 eur, čo tvorí 34, 3% z celkovej alokácie, hoci podiel starostov z Mosta – Híd voči celkovému počtu starostov je iba 9,9 %. Na druhej strane nezávislých starostov je 42,4%, lenže z dotácií Envirofondu dostali len 25,5%.

Z posledného auditu vyplynuli aj ďalšie závažné skutočnosti ktoré viedli ministra Budaja k podaniu trestného oznámenia. Niektorí pracovníci Envirofondu totiž navádzali starostov obcí na predkladanie vedome nepravdivých informácií v rámci projektov, financovaných z dotačných schém Envirofondu. Ak by tieto nepravdivé údaje starostovia neuviedli, nemali by nárok na poskytnutie dotácie. Zatiaľ sa podarilo odhaliť tri prípady v rámci troch obcí v celkovej hodnote 100 378 eur.

Ministerstvo pokračuje v preverovaní ďalších pridelených dotácií, napriek tomu urobí všetko preto, aby sa podpora ministerstva životného prostredia voči samosprávam neoslabila, ale práve naopak.