hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj presadil vyhlásenie vzácnych slanísk za chránené areály

ilustračný obrázok

Vládny kabinet dnes schválil päť chránených areálov o výmere približne 525 hektárov. Ide o chránené areály Čenkov, Panské lúky, Kamenínske slaniská, Síky a Marcelovské piesky. Ich zachovanie je dôležité pre správne fungujúci ekosystém. Nariadenia, ktorými na Slovensku pribudnú chránené areály, predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj.

Súčasťou chránených areálov je 6 území európskeho významu a všetky sa nachádzajú na území Nitrianskeho kraja. Účelom ich vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu veľmi vzácnych biotopov – tzv. slanísk, suchomilných lesných biotopov a travín na pieskoch, ako aj vzácnych druhov rastlín a živočíchov, akými sú kosatec piesočný, jesienka piesočná či rosnička zelená. Schválením nariadení Slovensko zabezpečí právnu ochranu lokalít v zmysle európskej legislatívy.

Minister Budaj v tejto súvislosti povedal: „Vnútrozemské slaniská a slané lúky s vysokým obsahom soli v pôde sa v rámci Európy nachádzajú iba v niekoľkých krajinách. Tvoria približne tri percentá rozlohy Európy. Som rád, že sa nám dnes podarilo vyhlásiť vzácne slaniská.“

Pre slaniská je typická veľká salinita. Vznikajú buď v blízkosti morí, kde je prítomná morská voda, alebo vo vnútrozemí. V týchto prípadoch obvykle vzniká prameňom bohatým na minerály, resp. sa v pôde hromadí soľ vďaka striedavému vlhkému a suchému počasiu. Voda sa vyparuje a vťahuje do pôdy minerálne látky.