hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort vyberá správcu zálohového systému

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia dnes pokračovalo v procese výberu správcu zálohového systému PET fliaš a plechoviek. Na pôde ministerstva sa uskutočnila tretia, ústna časť výberového konania. V rámci verejnej prezentácie záujemca o správu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje predstavil svoj návrh realizácie systému výberovej komisie aj verejnosti, pričom verejnosť mohla klásť otázky prostredníctvom sociálnej siete a aplikácie SLIDO.

Do výberového konania sa prihlásil jediný záujemca, a to konzorcium štyroch spoločností: Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenského zväzu výrobcov piva a sladu, Slovenskej aliancie moderného obchodu a Zväzu obchodu Slovenskej republiky.

„Nový výber správcu zálohového systému bol nevyhnutný aj preto, aby prebehla otvorená diskusia o podmienkach jeho fungovania“ – zdôraznil minister Ján Budaj.
Envirorezort v rámci výberového konania formuloval niekoľko priorít pri nastavení systému. Hlavnou je vysoká návratnosť jednotlivých obalov. Ambíciou ministerstva je urýchlenie postupu prác tak, aby Slovensko dosiahlo 90%-tné zálohovanie plastových fliaš aj plechoviek najneskôr v roku 2025. Oproti cieľom stanovených zákonom v prípade PET fliaš ide o dvojročný, pri plechovkách dokonca o štvorročný posun. Je dobrou správou, že konzorcium počas rokovaní pristúpilo na tento ambiciózny cieľ, ktorý ide nad rámec zákona.

MŽP SR očakáva od správcu vytvorenie čo najkomfortnejšieho systému z hľadiska zákazníka tak, aby bol nielen motivovaný vracať obaly do odberných miest, ale aby to bolo aj pohodlné a prijateľné. Z prezentácie konzorcia vyplynulo, že do siete odberných miest bude zapojených čo najviac prevádzok, podľa plánov ich mohlo byť až 6500. Ďalšími dôležitými podmienkami pri technickom a logistickom nastavení systému je férový, nediskriminačný prístup k malým prevádzkam a tiež transparentnosť.

Ako záujemca v prezentácii vyhlásil, do zálohovania budú zaradené jednorazové obaly na nápoje – PET fľaše a plechovky s objemom od 0,1 l do 3l, výška zálohy bude 0,15 € a bude uvedená oddelene od predajnej ceny a následne pripočítaná k cene nápoja. Zálohované obaly budú označené špeciálnym logom systému. Vrátiť sa môžu aj obaly neoznačené týmto logom, za tieto však nebude spotrebiteľom vyplatená záloha. Podľa výpočtov konzorcia, úvodné investície do systému budú predstavovať približne 5 mil. € na strane správcu, a ďalších cca 30 mil. € na strane obchodníkov, ktoré správca vyplatí jednotlivým obchodníkom a distribútorom prostredníctvom manipulačného poplatku.

„Verím, že sme na začiatku úspešného procesu, ktorý zaradí Slovensku medzi lídrov v rámci V4 v oblasti zálohovania“ – podčiarkol Michal Kiča, štátny tajomník MŽP SR. Výberová komisia zverejní svoje rozhodnutie v najbližších dňoch.