hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirofond spúšťa elektronické podávanie žiadostí o dotáciu

ilustračný obrázok

Získať dotáciu na verejnú kanalizáciu, vodovod, zberný dvor či kompostáreň je od 1.decembra jednoduchšie. Environmentálny fond, ktorý je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR, začal s elektronickým systémom podávania žiadostí na rok 2021.

V minulom roku žiadatelia predložili na Environmentálny fond 2054 žiadostí. Jedna žiadosť vrátane povinných príloh obsahovala v priemere 70 listov papiera formátu A4. Vďaka elektronickému podávaniu žiadosti bude systém rýchlejší, lacnejší a ušetríme stovky kilogramov papiera ročne.

Ministerstvo životného prostredia je presvedčené, že žiadatelia budú v maximálne možnej miere využívať elektronickú formu podávania žiadostí, ktorá je pre nich komfortnejšia, lacnejšia a transparentnejšia. Termín na predkladanie žiadostí pre oblasť ochrany ovzdušia, ochrany a využívania vôd, ako aj rozvoja odpadového a obehového hospodárstva zostáva do 15. decembra 2020 vrátane. Nakoľko ide o prechod na nový elektronický systém podávania žiadostí v rámci Environmentálneho fondu, žiadatelia budú pre rok 2021 musieť predkladať v listinnej podobe už iba formulár žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie.

Environmentálny fond má od 1. decembra nového generálneho riaditeľa, ktorým sa stal Ľubomír Vačok. Minister životného prostredia Ján Budaj od neho očakáva veľkú reformu fondu, ktorou sa výrazne zjednoduší čerpanie a spravodlivo a predvídateľne sa nastavia kritériá, podľa ktorých budú dotácie prerozdeľované medzi jednotlivé samosprávy a ostatné subjekty.

Špecifikácia činností podpory na rok 2021 je zverejnená na webovej stránke fondu: http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2020/DOTACIE/%C5%A0pecifik%C3%A1cia%20%C4%8Dinnost%C3%AD%20podpory%20na%20rok%202021.pdf