Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

RPI

OPIS - tvoríme vedomostnú spoločnosť

rpi.gov.sk, www.opis.gov.sk, www.informatizacia.sk

Register priestorových informácií 

Dátum začatia realizácie projektu: 05/2014
Dátum skončenia realizácie projektu: 09/2015

Celkové oprávnené výdavky projektu:  6 499 333,20 €
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku 6 499 333,20 €

Viac informácií o projekte

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuMinisterstvo životného prostredia SREURÓPSKA ÚNIA

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.skwww.eufondy.sk

Register priestorových informácií – 2 fáza -OPII
Dátum začatia druhej fázy OPII projektu: 10/2015
Dátum skončenia realizácie druhej fázy OPII projektu: 02/2017
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku 2 578 912 €