Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Klaudia Šimiaková
Sekcia informatiky
odbor rozvoja IKT

Tel.: +421 2 5956 4243
E-mail: