hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Migrácia ISVS Ministerstva životného prostredia SR do IaaS

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava

Názov projektu: Migrácia ISVS Ministerstva životného prostredia SR do IaaS

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP): 926 304,53 €

Stručný opis projektu:

Projekt pokrýva migráciu IS na úseku agendových a prevádzkových činností štátnej a verejnej správy životného prostredia. Jedná sa predovšetkým o nasledujúce činnosti:

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk

Trvanie projektu: 12 mesiacov

Organizácie implementujúce projekt:

Informačné systémy:

Hlavné ciele projektu:

Cieľom projektu je reagovať na súčasné kapacitné obmedzenia prevádzky a optimalizovať jeho prevádzku v najbližších rokoch. Využitie zdieľanej platformy vládneho cloudu zjednoduší využívanie IKT a povedie k minimalizácii nárokov na správu a údržbu informačných systémov verejnej správy.

Hlavné benefity projektu:

Migráciou vybraných IS do infraštruktúry vládneho cloudu, unifikáciou ich webových rozhraní a ich optimalizáciou sa zabezpečí kvalitnejší prístup občanov k informáciám o životnom prostredí, uľahčí ich prevádzku a zvýši bezpečnosť. Súčasne sa zjednoduší ich prevádzka a využívanie pre pracovníkov rezortu MŽP SR.