hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Efektívna správa priestorových údajov a služieb

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava

Názov projektu: Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS)

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Výška poskytnutého NFP: 1 975 738,06 EUR

Stručný opis projektu:

Národný projekt Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) adresuje problematiku zlepšenia fungovania verejnej správy vďaka efektívnemu sprístupňovaniu a využívaniu priestorových údajov a služieb. Napriek tomu, že organizácie verejnej správy vytvárajú a využívajú široké spektrum týchto údajových zdrojov, ich zdieľanie a využívanie v celospoločenskom kontexte zďaleka nedosahuje ich potenciál. Prostredníctvom projektu ESPUS sa využije a zlepší existujúci legislatívny rámec definujúci Národnú infraštruktúru priestorových informácií (INSPIRE) a prostredníctvom synergie s aktivitami elektronizácie verejnej správy (eGovernment) sa zabezpečí zvýšenie dostupnosti, kvality a využiteľnosti priestorových údajov a služieb. Na dosiahnutie efektívneho sprístupnenia a využitia tohto digitálneho priestorového obsahu a funkcionality ESPUS zabezpečí organizačno – metodický rámec zavedením efektívneho manažmentu priestorových údajov. V neposlednom rade projekt poskytne odbornú kapacitnú podporu, vrátane posilnenia zvyšovania povedomia v predmetnej oblasti.

Úspešná implementácia projektu vytvorí podmienky pre dosiahnutie situácie, kedy v rámci Slovenskej republiky bude okrem zabezpečenia plnenia náročných legislatívnych požiadaviek a technických očakávaní vytvorená a prevádzkovaná Národná infraštruktúra priestorových informácií (NIPI) v rámci ktorej bude:

 

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách: https://inspire.gov.sk/projekty/espus

Priebežne aktualizovaná fotogaléria: Fotogaléria k projektu ESPUS


Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu (ESF) na základe Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)

Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

Webové sídlo riadiaceho orgánu: https://www.minv.sk/

Webové sídlo Európskeho sociálneho fondu: https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sk

Začiatok implementácie: 01.01.2020

Ukončenie projektu: 31.12.2022

Trvanie projektu: 36 mesiacov

Hlavné ciele projektu:

Aktivity projektu:

Hlavné výsledky projektu: