Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Inspire

Infraštruktúra priestorových informácií na Slovensku

Webové sídlo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky poskytujúce informácie v zmysle zákona č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI).