Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Otvorené informácie rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Prostredníctvom tejto sekcie sú sprístupňované informácie o plnení záväzkov rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v rámci:

Súvisiace odkazy:

Prehľad realizovaných úloh

Poradové číslo Označenie úlohy Uznesenie Znenie úlohy Termín úlohy Plnenie úlohy Poznámka
 1 B5 104/2017 Aktualizovať a zverejniť na portáli otvorených dát zoznam všetkých datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s plánom zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania na portáli otvorených dát 3/2017 31.03.2017 Odkaz na výstup
 2 B16 104/2017  Pre novovytvárané zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientskych aplikácií umožniť zverejnenie ich zdrojového kódu a vývoj metódou otvoreného softvéru (open source) 12/2017 20.10.2017 Odkaz na výstup
 3 B17 104/2017  Zdokumentovať v dodaných informačných systémoch využitie vybraných komponentov vyvinutých metódou otvoreného softvéru (open source), analyzovať možnosť zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod otvorenou licenciou a zverejniť vybrané časti kódu  10/2017 20.10.2017 Odkaz na výstup
4 B18 104/2017 Zverejniť na Portáli otvorených dát zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie  07/2017 27.07.2017 Odkaz na výstup