Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

OU-NM-OSZP-2020_01_1

10.01.2020 Oznámenie o začatí konania