Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Prešov

OU-PO-OSZP1-2020/013994/SA

23.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s organizovaním svetového šampionátu v cezpoľnom behu v TANAP.

OU-PO-OSZP1-2020/014001/KM

22.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2020/013205/SJ

22.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zasiahnuť do lesného porastu podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v NPR Belianske Tatry, NPR Javorová dolina a PR Pálenica

OU-PO-OSZP1-2020/013208/SA

20.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s organizovaním podujatia Oldtimer Rallye Tatry v TANAP.